Edward A. Thomas Receives ASFPM 2006 Goddard-White Award